0
proizvoda u Vašoj korpi

Vešović, Marko

O autoru

Marko Vešović je rođen 14. 3. 1945. u selu Papama kod Bijelog Polja u Crnoj Gori. Gimnaziju završio u Bijelom Polju, Filozofski fakultet u Sarajevu, a  postdiplomski studij  na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Kao profesor radio u  Autosaobraćajnoj školi i u gimnaziji “Pero Kosorić”. Godine 1976. izabran za  asistenta na Filozofskom Fakultetu gdje je radio do 1986. kad je prešao za urednika u “Veselinu Masleši”. Na Filozofski fakultet vratio se 1992.  Doktorsku disertaciju “Jezik u poeziji Radovana Zogovića“ odbranio 2002. godine na  Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Danas je penzioner sa 30 objavljenih knjiga poezije i proze, pjesničkih prevoda, esejistike i polemika.


Njih tri

Cijena: 64,00 KN
Kupi